Đêm Nhạc Với Chủ Đề &Quot;Mưa&Quot; Tại Cà Phê Ráng Chiều ^^
You got +1 point